Εξωτερικό κουτί Σκληρού Δίσκου 2 x 2.5″ / 3.5″- Icy Box USB 3 – SATA – Λευκό

Εξωτερικό κουτί Σκληρού Δίσκου 2 x 2.5″ / 3.5″- Icy Box USB 3 – SATA – Λευκό

Κατάστημα Public
Τιμή 69,99€
Περισσότερες Λεπτομέρειες Αγορά

Εξωτερικό κουτί Σκληρού Δίσκου 2 x 2.5″ / 3.5″- Icy Box USB 3 – SATA – Λευκό
υπολογιστές & περιφερειακά > αναβάθμιση > δίσκοι SSD – HDDICY BOX